Zeynep Kapısız

 

Zeynep Kapısız, Sosyal Teori ve Sosyal Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ekim 2019 tarihinden bu yana, DFG tarafından finanse edilen „Türkiye´deki Ebeveynlerde Psikolojik Bilginin Kültürel Transformasyonu ve Adaptasyonu: Niteliksel bir araştırma“ başlıklı araştırma projesinde çalışmaktadır. "

 

2009-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Psikoloji bölümünde egitim aldıktan sonra yüksek lisans egitimini Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde genç yetişkin ve yaşlı bireylerde algılanan sosyal destek ve otobiyografik bellek özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yüksek lisans egitimi sırasında çalışmalarına Erasmus + değişim programı kapsamında bir dönem Ruhr Üniversitesi Gelişimsel Nöropsikoloji Laboratuvarı'nda devam etmiştir.

 


 

Akademik tecrübesinin yanı sıra, İzmir´de psikolog olarak anne ve çocuk çalışmalalarında yer almıştır. Son olarak UNICEF tarafından finanse edilen Suriyeli mülteci çocuk ve aileleri destekleme projesinde çalışmıştır.

 

Araştırma konuları:

• Otobiyografik bellek özellikleri ve yaşam boyu gelişimi

• Otobiyografik bellek işlevleri

• Ebeveynlik / Ana-Babalık

• Kültürel Psikoloji, karşılaştırmalı Psikoloji

• Niteliksel yöntemler

 

İletişim

Zeynep Kapısız, M.A.

Ruhr Üniversitesi Bochum

Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Teori ve Sosyal Psikoloji Bölümü

Universitätsstr. 150

GD binası, E1 / 211

D-44801 Bochum

Tel. +49 (0) 234 32 - 19669

E-Posta: zeynep.kapisiz@rub.de